MILJÖPOLICY

Med kunskap och vilja arbetar vi för att ständigt förbättra våra arbetsrutiner. För att få en så obefintlig påverkan på miljön som möjligt.
Genom att använda Miljömärkta produkter i vår verksamhet och med kunskapen om vikten av rätt dosering minimerar vi belastningen på vår miljö.
Att inte använda mer av rengöringsmedlen än uppgiften kräver skonar både miljön och underlaget.
Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete.

KVALITÉTSPOLICY

Det ska vara en enkel process för kund att anlita oss. Då det är våra kunder som utgör basen för vår verksamhet är det viktigt att det blir rätt från början. Vår kvalitetspolicy ansvarar för att du som kund alltid ska känna att du blir bemött på ett respektfullt och ärligt sätt samt nöjd med den service vi erbjuder. Genom skräddarsydda arbetsbeskrivningar/serviceavtal till varje kund vet våra medarbetare precis vad som ska göras. Vi lämnar garanti på att varje kunds serviceavtal följs och slutförs enligt avtal.